В Европейската година на културното наследство и в годината, в която Габрово бе избран от ЮНЕСКО за творчески град на занаятите и фолклорното изкуство, Община Габрово предлага на младите хора от цялата страна едно ново предизвикателство – Академия „Приеми ме на село“.

 

Натрупаният опит и желанието да съберем и популяризираме добрите примери, да осмислим постигнатото и да планираме бъдещето, са повод през 2018 г. да бъде организирана за първи път Академия „Приеми ме на село“. В рамките на Академията младежите ще бъдат активни участници в работилници по трите направления на инициативата – Кулинарно наследство, Фолклорни традиции, Традиционни занаяти, ще правят теренни проучвания, свързани с културното наследство, ще дискутират и ще търсят нови форми и методи за популяризиране на българските традиции сред младите хора.

 

 

Академия „Приеми ме на село“ ще се проведе в периода от 8-ми до 15-ти юли 2018 г., като всички участници ще бъдат настанени хотел „Странноприемница“ в рамките на Етнографски музей на открито „Етъра“, а през деня ще бъдат организирани различни активности в ЕМО „Етъра“ и в села от община Габрово – Гарван, Стоевци, Новаковци, Сейковци, Съботковци.

 

За участие в Академия „Приеми ме на село“ могат да кандидатства младежи от 15 до 29 г. от цялата страна и български общности от чужбина.

 

Кандидатстването за участие в Академията става на сайта на „Приеми ме на село“ ТУК. Там ще намерите и подробности относно условията за включване в инициативата.

 

Краен срок за подаване на Заявления за участие – 24 юни 2018 г.