Участници:

Младежи от 15 до 29 г. от цялата страна и български общности от чужбина.

В рамките на академията „приемните внучета“ са активни участници в работилници по трите направления на инициативата – Кулинарно наследство, Фолклорни традиции, Традиционни занаяти, правят теренни проучвания, свързани с културното наследство, дискутират и търсят нови форми и методи за популяризиране на българските традиции сред младите хора.

 

 Максимален брой участници: 20

 

Време на провеждане:

Академия „Приеми ме на село“ се осъществява в рамките на 8 дни /7 нощувки/.

Всеки участник покрива и разходите си за транспорт до Габрово и обратно.

 

Община Габрово осигурява следните разходи, свързани с реализирането на Академия „Приеми ме на село“:

  • Застраховки на участниците;
  • Транспорт от Габрово до селата и обратно;
  • Логистика, хонорари за обучители и материали за дейностите, включени в Академия „Приеми ме на село“;
  • Тениски с надпис „внуче назаем” за всички участници в инициативата;
  • Нощувки, закуски, обеди и вечери за участниците;
  • Награди за победителите в обявените конкурси;

 

Кандидатите за участие в Академия „Приеми ме на село“ и родителите на непълнолетните кандидати следва да се запознаят със следните документи, преди да подадат Заявление за участие:

 

Кандидатите за участие в „Приеми ме на село“ под 18 год. следва да приложат и

  • Декларация за съгласие от родител

При одобрение на кандидата, същата се представя подписана на организаторите.

 

Класирането на кандидатите се извършва въз основа на мотивите им за участие.

Информация за Академия „Приеми ме на село“ през 2019 г. ще бъде публикувана през м. май 2019 г.

СподелиShare on Facebook
Facebook