„Ако се чудите къде да избягате за една седмица през лятото, проб­вай­те къс­мета си в „Приеми ме на село”. Без съмнение посрещането ще е топ­ло, а запоз­нанствата интересни. За мен всичко това беше едно вълну­ва­що при­клю­чение: и кулинарните уроци за прословутата баница, и седянките с песни и танци, и работата на полето, и доенето и онази далечна кре­пост… За то­ва­ кратко като миг време, усетих  спокойствието на селото, та­кова как­во­то е днес, но запазило старите песни на богатовските баби и ду­ха на оно­ва време, когато всичко е било по-простичко и по-истинско.”

Христина Миронова, 26 г., гр. София