„Вярвам, че участниците в това приключение доказахме, че хората не сме тол­кова различни, колкото се самоубеждаваме. Най-важните неща за все­ки си остават непроменени с времето и поколенията. Просто „модерните хора” като че ли сме позабравили пътя към постигане на желаното. Нашите пре­красни приемни баби и дядовци, обаче, ни върнаха увереността, че можем да преоткрием този път. И не е трудно, необходимо е единствено да бъдем по – истински и сърдечни и светът ни ще стане именно такъв.”

Вероника Йосифова, 22 г., Габрово