„Бях приемно внуче на с. Стоевци за 5 дни и в тази си роля се чувствах много добре. Ще си тръгна с много нови приятели  и нови придобити умения. Очакванията ми за времето, прекарано на село се оправдаха напълно. Инициативата е прекрасна и с удоволствие бих участвала отново.”

Илина Иванова, 19 г., гр. Ловеч