„Усещането на съм участник в проекта е невероятно. Също така се невероятни хората, с които се запознах, храната от която опитах, битът и занаятите на село, които научих и които никога няма за забравя. Проектът е страхотен и разнообразен – всеки ден се срещахме с нови приключения. Имаше дори дейности, надминаващи очакванията ми.”

Димитър Пенчев, 18 г., гр. Габрово