Игрите на баба и дядо

„Кустунбер“ - игра от с. Зая, Дряновско Играчите се хващат един след друг. Водещият държи бастун и води опашката криволичайки. Всички припяват песничката: „Кустунбер, кустунбер, как се чука чер пипер. Кустунбер, кустунбер, как се сбира чер пипер”. Водещият се опитва да закачи някой от опашката с бастуна. Хванатият трябва да изтърпи наказание, зададено от водещия. Например: Покажи как се ...