„Кустунбер“ – игра от с. Зая, Дряновско

Играчите се хващат един след друг. Водещият държи бастун и води опашката криволичайки. Всички припяват песничката:

„Кустунбер, кустунбер, как се чука чер пипер. Кустунбер, кустунбер, как се сбира чер пипер”.

Водещият се опитва да закачи някой от опашката с бастуна. Хванатият трябва да изтърпи наказание, зададено от водещия.

Например: Покажи как се чука чер пипер с лакът, с крак… Наказаният играч изпълнява и така става водещ. Играта предизвиква много смях.

/Бабата, която ни показа играта не е сигурна дали играта се нарича кустунбер или костонбер или костунбер…./

 

„Гори, гори кърпа“ – игра от с. Зая, Дряновско

Играчите клякат в кръг.  Един от тях взема кърпа в ръка, започва да обикаля насядалите и да пее: „Гори, гори, кърпа, кучето я дърпа!“. Обикаля и и се стреми незабелязано да пусне кърпата зад гърба на някого. Ако играчът види – тръгва да гони пусналия кърпичката докато заеме неговото място.  Ако този, зад когото е кърпата, не усети и не стане да догони обикалящия, последният като стигне отново зад седналия, му натрива носа с кърпата.