Село Байкал се намира в община Долна Митрополияобласт Плевен. Разположено е на брега на река Дунав, където река Искър се влива в нея и има свое малко пристанище. Старото му име е Бешлий. Северно от селото е дунавският остров Борил,обрасъл с върби и тополи. Жителите на селото са около 490.

Активна дейност, свързана със популяризиране на местните обичаи, развива читалище „Пробуда – 1925“. И в миналото, и днес то е просветен и културен център на селото, заедно с Общинския център за извънучилищни дейности и занимания по интереси.

Към читалището е сформирана група за автентичен фолклор „Калушари“ – местен народен обреден танц. От незапомнени времена през седмицата след Педесетницата /Русалската седмица/, хората отбелязват по особен начин с калушарския апотропеен ритуал, извършван от мъже русалии, наречени „калушари“.

Основният поминък в селото е свързан с рибарството.

Село Байкал се присъедини към инициативата „Приеми ме на село“ през 2014 г. Подписано бе Споразумение за сътрудничество между кмета на Община Габрово и секретаря на НЧ „Пробуда – 1925“, в резултат на което деца от Плевен се включиха като „внучета назаем“ в селския живот на крайречното селце.

Дейностите, които се организираха от читалището в селото, бяха естествено свързани с рибарството – запознаване с тънкостите на риболова, с различните видове риба, организиране на риболов с мрежи по Дунава, приготвяне на рибни специалитети…