Участници:

Младежи от 15 до 29 г. от цялата страна и български общности от чужбина.

 

Време и място на провеждане:

„Приеми ме на село“ се осъществява се в рамките на 7 дена, от неделя до събота /6 нощувки/;

Участието на младежите в „Приеми ме на село“ е безплатно!

Всеки участник покрива разходите си за транспорт до Габрово и обратно.

Младежите имат ангажимент да се трудят! Те оказват помощ на баба и дядо „под наем“  в ежедневните им дейности. Помагат и на други възрастни хора в селото.

 

Община Габрово осигурява следните разходи, свързани с реализирането на «Приеми ме на село»:

 • Застраховки на участниците за времето на престоя в селата;
 • Транспорт от Габрово до селата и обратно;
 • Ръководител на групите, организатор на дейностите и медицинско лице /ако в групите има непълнолетни лица/;
 • Тениски с надпис „внуче назаем” за всички участници в инициативата;
 • Издръжката на «внучетата назаем». Храната за участниците се приготвя в домашни условия, от баби «под наем».

 

Читалището в селото изготвя и реализира програма за пребиваването на децата в селото, включваща някои от следните дейности /в зависимост от възможностите в конкретното село/:

Кулинарно наследство:

 • Приготвяне на традиционни домашни специалитети и запознаване с целия цикъл дейности, свързани с определеното ястие. Например: Дърпана баница – усвояване на умения, свързани с доене на кози, приготвяне на домашно сирене, биене на домашно масло, замесване на тесто и т.н.
 • Приготвянето на обредни хлябове;

Фолклорни Традиции

 • Изучаване на народни песни и хора;
 • Изучаване и възстановка на местни обичаи и традиции;

Традиционни занаяти  – Изучаване на традиционни занаяти – плетачество, предачество, тъкачество, плетене на кошници, изработване на сувенири от природни материали, ковачество и др.

Селски бит – запознаване и усвояване на традиционните домашни дейности, запазени и до днес в селския бит – косене на трева, прекопаване на лозе, бране на царевицата, вадене на картофи, водене на добитъка на паша, доене на животни, носене на вода с менци, цепене на дърва за огрев, приготвяне на зимнина и пр.

 

Кандидат – «внучето назаем» и родителят на непълнолетните кандидати следва да се запознаят със следните документи, преди да подадат Заявление за участие:

 

 • Декларация за информирано съгласие
 • Етичен кодекс

Кандидатите за участие в «Приеми ме на село» под 18 год. следва да приложат и

 • Декларация за съгласие от родител

При одобрение на кандидата, същата се представя подписана на организаторите.

 

Класирането на кандидатите се извършва въз основа на мотивите им за участие.

 

Във връзка с пандемията от Covid – 19, през 2020 г. няма да се реализира „Приеми ме на село“ за младежи!

СподелиShare on Facebook
Facebook