Участници:
Младежи от 15 до 29 г. от цялата страна.

Време и място на провеждане:
„Приеми ме на село“ се осъществява се в рамките на 7 дена, от неделя до събота /6 нощувки/;
1-ва смяна
От 30.07.2017 г. до 05.08.2017 г. – село Беломъжите, общ. Габрово
Възможност за участие имат до 7 младежи – „внучета назаем“.

2-ра смяна
От 13.08.2017 г. до 19.08.2017 г. – село Беломъжите, общ. Габрово
Възможност за участие имат до 7 младежи – „внучета назаем“.

3-та смяна
От 27.08.2017 г. до 02.09.2017 г. – село Новаковци, общ. Габрово
Възможност за участие имат до 6 младежи – „внучета назаем“.

Участието на младежите в „Приеми ме на село“ е безплатно!
Всеки участник покрива разходите си за транспорт до Габрово и обратно.

Младежите имат ангажимент да се трудят! Те оказват помощ на баба и дядо „под наем“ в ежедневните им дейности. Помагат и на други възрастни хора в селото.

Община Габрово осигурява следните разходи, свързани с реализирането на «Приеми ме на село»:

  • Застраховки на участниците за времето на престоя в селата;
  • Транспорт от Габрово до селата и обратно;
  • Ръководител на групите, организатор на дейностите и медицинско лице /ако в групите има непълнолетни лица/;
  • Тениски с надпис „внуче назаем” за всички участници в инициативата;
  • Издръжката на «внучетата назаем». Храната за участниците се приготвя в домашни условия, от баби «под наем».

Читалището в селото изготвя и реализира програма за пребиваването на децата в селото, включваща някои от следните дейности /в зависимост от възможностите в конкретното село/:
Кулинарно наследство:

  • Приготвяне на традиционни домашни специалитети и запознаване с целия цикъл дейности, свързани с определеното ястие. Например: Дърпана баница – усвояване на умения, свързани с доене на кози, приготвяне на домашно сирене, биене на домашно масло, замесване на тесто и т.н.
  • Приготвянето на обредни хлябове;

Фолклорни Традиции

  • Изучаване на народни песни и хора;
  • Изучаване и възстановка на местни обичаи и традиции;

Традиционни занаяти – Изучаване на традиционни занаяти – плетачество, предачество, тъкачество, плетене на кошници, изработване на сувенири от природни материали, ковачество и др.
Селски бит – запознаване и усвояване на традиционните домашни дейности, запазени и до днес в селския бит – косене на трева, прекопаване на лозе, бране на царевицата, вадене на картофи, водене на добитъка на паша, доене на животни, носене на вода с менци, цепене на дърва за огрев, приготвяне на зимнина и пр.

Кандидат – «внучето назаем» и родителят на непълнолетните кандидати следва да се запознаят със следните документи, преди да подадат Заявление за участие:

Класирането на кандидатите се извършва въз основа на мотивите им за участие.

Забележка: При класиране за участие, всеки кандидат получава документи, които следва да донесе попълнени и подписани в деня на отпътуване за селото.

Краен срок за подаване на Заявленията – 31 май 2017 г.

За допълнителна информация:
тел. 0882442253 – Габриела Йосифова
e-mail: osnv@gabrovo.bg
Кандидатствай

СподелиShare on FacebookShare on Google+