Участници:

Младежи от 15 до 29 г. от цялата страна и български общности от чужбина.

 

Време и място на провеждане:

„Приеми ме на село“ се осъществява се в рамките на 7 дена, от неделя до събота /6 нощувки/;

Участието на младежите в „Приеми ме на село“ е безплатно!

Всеки участник покрива разходите си за транспорт до Габрово и обратно.

Младежите имат ангажимент да се трудят! Те оказват помощ на баба и дядо „под наем“  в ежедневните им дейности. Помагат и на други възрастни хора в селото.

 

Община Габрово осигурява следните разходи, свързани с реализирането на „Приеми ме на село“:

  • Застраховки на участниците за времето на престоя в селата;
  • Транспорт от Габрово до селата и обратно;
  • Ръководител на групите, организатор на дейностите и медицинско лице /ако в групите има непълнолетни лица/;
  • Тениски с надпис „внуче назаем” за всички участници в инициативата;
  • Издръжката на „внучетата назаем“. Храната за участниците се приготвя в домашни условия, от баби «под наем».

 

Читалището в селото изготвя и реализира програма за пребиваването на децата в селото, включваща някои от следните дейности /в зависимост от възможностите в конкретното село/:

Кулинарно наследство:

  • Приготвяне на традиционни домашни специалитети и запознаване с целия цикъл дейности, свързани с определеното ястие. Например: Дърпана баница – усвояване на умения, свързани с доене на кози, приготвяне на домашно сирене, биене на домашно масло, замесване на тесто и т.н.
  • Приготвянето на обредни хлябове;

Фолклорни Традиции

  • Изучаване на народни песни и хора;
  • Изучаване и възстановка на местни обичаи и традиции;

Традиционни занаяти  – Изучаване на традиционни занаяти – плетачество, предачество, тъкачество, плетене на кошници, изработване на сувенири от природни материали, ковачество и др.

Селски бит – запознаване и усвояване на традиционните домашни дейности, запазени и до днес в селския бит – косене на трева, прекопаване на лозе, бране на царевицата, вадене на картофи, водене на добитъка на паша, доене на животни, носене на вода с менци, цепене на дърва за огрев, приготвяне на зимнина и пр.

 

Кандидат – „внучето назаем“ и родителят на непълнолетните кандидати следва да се запознаят със следните документи, преди да подадат Заявление за участие:

 

Кандидатите за участие в «Приеми ме на село» под 18 год. следва да приложат и

  • Декларация за съгласие от родител

При одобрение на кандидата, същата се представя подписана на организаторите.

 

Класирането на кандидатите се извършва въз основа на мотивите им за участие.

 

Информация за „Приеми ме на село“  за младежи през 2019 г. ще бъде публикувана през м. май 2019 г.

СподелиShare on Facebook
Facebook