«ПРИЕМИ МЕ НА СЕЛО»

 

“Българските села са богатство –  богатство от знания, но и богатство на духа. В тях се съхраняват обичаите, традициите и ценностите на нашия народ. Но селата от ден на ден се обезлюдяват все повече и биват заличавани от картата на страната. Младите хора постепенно се отдалечават от своите корени и губят връзка със селото и природата. Наблюдава се тенденция на отдалечаване от традициите и обичаите, които нашият народ има. Селата се превръщат в модерна екзотика, в която постепенно се губи автентичният дух, а традициите и обичаите на нашите баби и дядовци ще останат описани само в учебниците или ще продължат да съществуват в някакъв  нов „модерен вариант”. А това, казано в духа на фейсбук, „вече не ми харесва”.

Виж още

Това е част от есето на 23-годишната габровка Вероника Йосифова – автор на идеята за създаване на мрежа от приемни села в България. С тази своя концепция авторката участва в национален конкурс „Моите идеи за България” през 2012 г.и печели втора награда.

Основната идея на нейното есе е свързана с българските села – села, в които възрастни хора приемат младежи от града, с цел съхраняване на българщината и предаване на българските традиции, обичаи и ценности.

 

От какво е провокирана тази идея?

 

На първо място, от проблема с обезлюдяването на селата в страната. От година на година жителите им намаляват и много малки населени места биват заличавани от картата на България. Една от последните статистики сочи, че за пръв път от много години насам броят на населението в селските райони е паднал под два милиона души. За Габровска област проблемът стои с особено сериозна сила, тъй като според данните две трети от обезлюдените райони в България са именно в нашия балкански регион. Селата в община Габрово са с малко жители, предимно възрастни хора и без функциониращи училища. Деца и млади хора почти няма. Голяма част от тях са заминали в чужбина и рядко се връщат на село. Селата опустяват, а заедно с тях постепенно ще се забрави и заличи богатото културно наследство, запазено в най-автентичния си вид именно там. И сега имаме последния шанс младите хора да се докоснат до тази култура, да я опознаят и съхранят за поколенията.

Виж още

На следващо място, тревожен е факта, че през последните години се променя и моделът на традиционното българско семейство, чиято функция е да изгражда ценности и формира нагласи и модели на поведение. Все повече деца се отглеждат в непълни семейства. Според специалисти, това е фактор за увеличаващия се брой деца и младежи с рисково поведение. Много от подрастващите не само не развиват своя творчески и духовен потенциал, но и рискуват да бъдат все по-изолирани от своите връстници, обезличавайки себе си и обезценявайки настоящето и бъдещето си. Младите хора се отдалечават от корените си, от българските ценности, традиции и обичаи.

 

През 2013 г. идеята на Вероника е припозната, методически разработена, финансирана и реализирана от Община Габрово в село Новаковци. Разработен бе модел на приемно село в България, в което млади хора /„внучета назаем”/ имат възможността да живеят при баби и дядовци „под наем” и да се включат активно в селския живот.

Големият интерес към „Приеми ме на село“ и успешното реализиране на пилотния модел, превърна тази инициатива в ежегодна лятна програма на Община Габрово, даваща възможност на деца и младежи от цялата страна да станат участници, като „внучета назаем“.

Ценни партньори на Община Габрово в тази инициатива са читалищата в Приемните села. Именно читалищата са утвърдени територии на българската духовност, традиция, фолклор, обичаи и култура. Те са онези средища, които пазят буден българския дух и които съхраняват българските традиции. Съставите и формациите към читалищата учат „внучетата назаем“ на български народни песни, хора, обичаи и традиции и по този начин предават на поколенията и популяризират българското културно наследство. Това е и основната цел на „Приеми ме на село“ – съхраняване и популяризиране на живо културно наследство на нашия народ – традиции, обичаи, фолклор, занаяти и ценности, чрез предаване на знания и опит от възрастното на младото поколение, в автентична за българската култура среда.


Какво включва инициативата „Приеми ме на село“?

 

 • „Приеми ме на село“ за младежи на възраст 15-29 г.

Участниците могат да бъдат от цялата страна, както и от български общности в чужбина. Те трябва да имат интереси, свързани с живота на село – земеделие, животновъдство, да се интересуват от традициите и обичаите, които се съхраняват в българското село, да имат желание да помагат в домакинствата на своите „приемни баба и дядо”, да се включат активно в целия живот на селото и да помагат не само на своите „баби и дядовци”, а и на всички възрастни жители на селото, които имат нужда от подкрепа. Младежите се ангажират със записване на традиционни готварски рецепти, традиции, обичаи на селото и документират всичко, което са научили, видели и преживяли.

Всички кандидати за участие, подават Заявления, в които описват и мотивите си за включване в инициативата; приемат и подписват Декларация за информирано съгласие и Етичен кодекс.

Участието на младежите е в рамките на 7 дни. Престоят в селата е безплатен, но лично се поемат само разходите за пътуването до Габрово и обратно – за участници извън Габрово.

Виж още

 • „Приеми ме на село“ – Джуниър за деца на възраст 9-14 г.

Участниците могат да бъдат от цялата страна, както и от български общности в чужбина.

Заявленията за участие се подават от името на родителите. Родителите и децата приемат и подписват Декларация за информирано съгласие и Етичен кодекс.

Престоят на децата в „Приеми ме на село“ – Джуниър е в рамките на 7 дни, като се заплаща такса за участие към читалищата в селата, където те са настанени.

Родителите се ангажират и с транспорта на децата до Габрово и обратно.

 

 • Дневен лагер „Приеми ме на село“ за деца на възраст 9-14 г. от Габрово

Участници в Дневния лагер могат да бъдат само деца от Габрово.

Заявленията за участие се подават от името на родителите. Родителите и децата приемат и подписват Декларация за информирано съгласие и Етичен кодекс.

Децата прекарват на село от 8.30 до 17.00 ч., като им е осигурен транспорт.

Участниците в Дневния лагер заплащат такса към читалищата в селата, където се организира инициативата.

 

 • Академия „Приеми ме на село“

В Академията се включват младежи на възраст между 15 и 29 г. от цялата страна и български общности от чужбина. Академия  „Приеми ме на село“ се провежда в рамките на 7 дни, като участниците са настанени в хотел или къща за гости. В програмата на Академията са включени различни дейности, свързани с опознаване на бита и традициите на габровския регион. Младите хора са активни участници в работилници по трите направления на инициативата – Кулинарно наследство, Фолклорни традиции, Традиционни занаяти, правят теренни проучвания, свързани с културното наследство, дискутират и търсят нови форми и методи за популяризиране на българските традиции сред младите хора.

 

Община Габрово поема следните разходи, свързани с реализирането на «Приеми ме на село»:

 • Застраховки на всички участници;
 • Транспорт от Габрово до селата и обратно;
 • Ръководител на групите и медицинско лице /ако в групите има непълнолетни лица/;
 • Тениски с надпис „внуче назаем”, „баба под наем“ и „дядо под наем“ за всички участници в инициативата;
 • Хранителни продукти. Храната за участниците се приготвя в домашни условия, от баби «под наем», с помощта на децата и младежите.

 

 

Възрастните хора, участващи в „Приеми ме на село“ приемат в своите къщи един или повече младежи, според възможностите си за настаняване. Бабите и дядовци „под наем“ се ангажират с осигуряването на място за спане и с приготвянето на храната на своите „внучета назаем” в рамките на 7 дни. Същевременно, те трябва да им покажат и да ги включат активно в своите ежедневните дейности – гледане на животни, приготвяне на зимнина, работа в градината или на полето, готвене и други.

Подробности относно условията за участие в „Приеми ме на село“ може да намерите тук.

 

Дейностите, които се реализират в рамките на „Приеми ме на село“ са в няколко основни направления:

Кулинарно наследство:

 • Приготвяне на традиционни домашни специалитети и запознаване с целия цикъл дейности, свързани с определеното ястие;
 • Приготвянето на обредни хлябове;
 • Записване на автентични народни рецепти;

Фолклорни традиции

 • Изучаване на народни песни и хора;
 • Изучаване и възстановка на местни обичаи и традиции;
 • Работа на терен – изследване, проучване и документиране на интересни факти, свързани с местния бит, традиции и обичаи.

Традиционни занаяти  – Изучаване на традиционни занаяти – плетачество, предачество, тъкачество, плетене на кошници, изработване на сувенири от природни материали, ковачество и др.

Селски бит – запознаване и усвояване на традиционните домашни дейности, запазени и до днес в селския бит – косене на трева, прекопаване на лозе, бране на царевицата, вадене на картофи, водене на добитъка на паша, доене на животни, носене на вода с менци, цепене на дърва за огрев, приготвяне на зимнина, приготвяне на домашно сирене, биене на домашно масло и пр.

След шест издания на „Приеми ме на село“ над 320 участници от цялата страна имаха възможността да станат „внучета назаем“. За голяма част от тях това бе първи досег със селото и традиционния селски бит. В автентична селска среда те учиха, работиха, танцуваха, пяха и документираха живото културно наследство на своя народ. Заедно със своите баби и дядовци „под наем“ те придадоха нов смисъл на идеята за приемствеността между поколенията и придобиха нова чувствителност към темата „толерантност в общуването с представители на по-възрастното поколение”.  „Приеми ме на село“ е програма, стимулираща междупоколенческия диалог и отговаряща на нуждите и потребностите на възрастните хора в малките населени места. Тук те са активни участници, имащи възможността да общуват и обменят знания с младите хора, да предават своите умения и опит и да бъдат оценени като незаменим фактор за оживяване, съхраняване и предаване на българското културно наследство. Чрез реализирането на различни съвместни дейности с баби и дядовци „под наем“, младите хора придобиха знания и умения, свързани с фолклора, народните занаяти, традиционния бит и култура на българския народ.

През тези седем години, през които се реализира инициатива, се роди още нещо – безценно, неизмеримо и затрогващо. Роди се обич, истинска и неподправена обич и грижа на „баба и дядо“ към „внуче“ и на „внуче“, към неговото ново семейство. Тази любов е завинаги и тя топли сърцата и изпълва душите на всички, включили се в приказката „Приеми ме на село“.

„Приеми ме на село” създаде устойчив и адекватен на местните условия модел за запазване и оживяване на  културно наследство, основан на доброволно участие и партньорство между поколенията.

Инициативата може да бъде и пример за добра практика по отношение на доброволчеството сред младите хора, като неизползван ресурс за изучаване и опазване на местното културно наследство.

Община Габрово вярва, че инициативата „Приеми ме на село“ е едно от възможните решения на съвременните проблеми, свързани с бездуховността, с отдалечаването на младите от земята, от нашето културно богатство – фолклор, традиции, обичаи и всички онези неща, които ни карат да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ.

Затова продължаваме… и се надяваме, че все повече деца, младежи и възрастни хора ще припознаят нашата идея и ще станат част от „Приеми ме на село“, за да можем заедно да съхраним БЪЛГАРСКОТО и БЪЛГАРЩИНАТА.