«ПРИЕМИ МЕ НА СЕЛО»

 

“Българските села са богатство –  богатство от знания, но и богатство на духа. В тях се съхраняват обичаите, традициите и ценностите на нашия народ. Но селата от ден на ден се обезлюдяват все повече и биват заличавани от картата на страната. Младите хора постепенно се отдалечават от своите корени и губят връзка със селото и природата. Наблюдава се тенденция на отдалечаване от традициите и обичаите, които нашият народ има. Селата се превръщат в модерна екзотика, в която постепенно се губи автентичният дух, а традициите и обичаите на нашите баби и дядовци ще останат описани само в учебниците или ще продължат да съществуват в някакъв  нов „модерен вариант”. А това, казано в духа на фейсбук, „вече не ми харесва”.

Виж още

Това е част от есето на 23-годишната габровка Вероника Йосифова – автор на идеята за създаване на мрежа от приемни села в България. С тази своя концепция авторката участва в национален конкурс „Моите идеи за България” през 2012 г.и печели втора награда.

Основната идея на нейното есе е свързана с българските села – села, в които възрастни хора приемат младежи от града, с цел съхраняване на българщината и предаване на българските традиции, обичаи и ценности.

От какво е провокирана тази идея?

На първо място, от проблема с обезлюдяването на селата в страната. От година на година жителите им намаляват и много малки населени места биват заличавани от картата на България. Една от последните статистики сочи, че за пръв път от много години насам броят на населението в селските райони е паднал под два милиона души. За Габровска област проблемът стои с особено сериозна сила, тъй като според данните две трети от обезлюдените райони в България са именно в нашия балкански регион. Селата в община Габрово са с малко жители, предимно възрастни хора и без функциониращи училища. Деца и млади хора почти няма. Голяма част от тях са заминали в чужбина и рядко се връщат на село. Селата опустяват, а заедно с тях постепенно ще се забрави и заличи богатото културно наследство, запазено в най-автентичния си вид именно там. И сега имаме последния шанс младите хора да се докоснат до тази култура, да я опознаят и съхранят за поколенията.

Виж още

На следващо място, тревожен е факта, че през последните години се променя и моделът на традиционното българско семейство, чиято функция е да изгражда ценности и формира нагласи и модели на поведение. Все повече деца се отглеждат в непълни семейства. Според специалисти, това е фактор за увеличаващия се брой деца и младежи с рисково поведение. Много от подрастващите не само не развиват своя творчески и духовен потенциал, но и рискуват да бъдат все по-изолирани от своите връстници, обезличавайки себе си и обезценявайки настоящето и бъдещето си. Младите хора се отдалечават от корените си, от българските ценности, традиции и обичаи.

През 2013 г. идеята на Вероника е припозната, методически разработена, финансирана и реализирана от Община Габрово в село Новаковци. Разработен бе модел на приемно село в България, в което млади хора /„внучета назаем”/ имат възможността да живеят при баби и дядовци „под наем” и да се включат активно в селския живот.

Големият интерес към „Приеми ме на село“ и успешното реализиране на пилотния модел, превърна тази инициатива в ежегодна лятна програма на Община Габрово, даваща възможност на деца и младежи от цялата страна да станат участници, като „внучета назаем“.

Ценни партньори на Община Габрово в тази инициатива са читалищата в Приемните села. Именно читалищата са утвърдени територии на българската духовност, традиция, фолклор, обичаи и култура. Те са онези средища, които пазят буден българския дух и които съхраняват българските традиции. Съставите и формациите към читалищата учат „внучетата назаем“ на български народни песни, хора, обичаи и традиции и по този начин предават на поколенията и популяризират българското културно наследство. Това е и основната цел на „Приеми ме на село“ – съхраняване и популяризиране на живо културно наследство на нашия народ – традиции, обичаи, фолклор, занаяти и ценности, чрез предаване на знания и опит от възрастното на младото поколение, в автентична за българската култура среда.

Какво включва инициативата „Приеми ме на село“?

През 2023 г. инициативата на Община Габрово „Приеми ме на село“ отбеляза своя 10-годишен юбилей. От 2013 г., когато в село Новаковци бе посрещната първата група „внучета назаем“, до 2013 г. в „Приеми ме на село“ са се включили 563 деца и младежи от цялата страна, от български общности в чужбина /Англия, Германия и Испания/, както и младежи от побратимените на Габрово градове Аалст, Белгия и Митищи, Русия. Селата в община Габрово, които са посрещали участници в „Приеми ме на село“ са 22. Сред тях, село Новаковци е било домакин на инициативата 6 години, селата Стоевци, Враниловци, Армените и Съботковци – 4 години, а 3 години  – Беломъжите, Поповци, Донино и Жълтеш.

Виж още

През 2013 г. „Приеми ме на село“ започна като лятна програма за младежи на възраст от 15 до 29 г. Постепенно, благодарение на опита, който се натрупваше в годините и желанията на деца, младежи, родители и жителите на селата, „Приеми ме на село“ се разви и предложи различни форми и възможности за участие:

 • „Приеми ме на село“ за младежи от цялата страна на възраст от 15 до 29 г. – те се настаняват в домовете на баба и дядо „под наем“ и се включват активно в целия живот на селото. Провежда се в рамките на 7 дни.
 • „Приеми ме на село – Джуниър“ за деца на възраст 9-14 г. от цялата страна – настаняват се в домовете на баба и дядо „под наем“ и изучават българските традиции, обичаи и фолклор. Провежда се в рамите на 7 дни.
 • Дневен лагер „Приеми ме на село“ за деца на възраст 9-14 г. от Габрово – прекарват деня на село, където имат организирани различни активности, а следобед се прибират в Габрово. Провежда се в рамките на 5 дни.
 • Академия „Приеми ме на село“ за младежи на възраст 15 – 29 г. от цялата страна. Участниците са настанени в хотел или къща за гости. В програмата на Академията са включени различни дейности, свързани с опознаване на бита и традициите на габровския регион. Провежда се в рамките на 7 дни.
 • Дневен лагер „Приеми ме на село“ за младежи на възраст 15-18 г. от Габрово – освен с изучаване на български традиции, обичаи и фолклор, младежите помагат и в дейности за почистване и облагородяване на селата. Провежда се в рамките на 5 дни, от сутрин до следобед.
 • „Приеми ме на село – Възраждане“ – за младежи над 18 години от цялата страна. В този формат младежи се настаняват в къщи за гости и се включват активно в ремонтни дейности на обществени сгради, спирки, детски площадки; почистват тревни площи, гробищни паркове, възстановяват селски чешми, кладенци и други. Провежда се в рамките на 7 дни.

Основните дейности, които се осъществяват в рамките на „Приеми ме на село“, са в няколко направления: Кулинарно наследство; Фолклорни традиции; Традиционни занаяти; Селски бит и Доброволчески труд за облагородяване на селата.

Въпреки това разнообразие от форми за реализиране на „Приеми ме на село“, през всичките 10 години, инициативата запази каузата си и своите основни цели:

 • Съхраняване и популяризиране на живото културно наследство на нашия народ – традиции, обичаи, фолклор, занаяти и ценности, чрез предаване на знания и опит от възрастното на младото поколение, в автентична за българската култура среда;
 • Облагородяване на малки населени места чрез доброволен труд.

 

За десетгодишния период на „Приеми ме на село“ са изработени 6 филма, една книжка, кулинарен календар. Освен на сайта на „Приеми ме на село“, информация за дейностите по програмата може да се открият и в YouTube канала „Приеми ме на село“ – https://www.youtube.com/@user-kx9qc1br7v и в страницата във Фейсбук – https://www.facebook.com/Priemimenaselo.

През юни 2016 г. Община Габрово получи свидетелство за регистрация на марката „Приеми ме на село“ от Патентно ведомство на Република България.

За десетте години на реализацията си „Приеми ме на село“ получи признание не само на национално, но и на европейско и световно ниво:

 • През 2014 година филмът за реализиране на „Приеми ме на село“ 2013 г., продуциран от Община Габрово, бе включен в Международния Тур Филм Фест „На източния бряг на Европа”, където спечели специалната награда на журито за „Иновативен туристически продукт”.
 • През 2014 година инициативата е отличена с диплом в годишните награди „Прокултура 2014” на Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК).
 • 2017 година „Приеми ме на село“ печели призовото място в националния екоконкурс „Енерджи Глоуб“ за 2017-а година в категория „Младеж”. Българският проект, наред с националните победители от 180 държави, е представен на световната публика в онлайн платформата на конкурса, който се провежда под патронажа на ЮНЕСКО и Програмата на ООН за околната среда.
 • През 2018 г. „Приеми ме на село” печели годишната награда за проект, насочен към превенция употребата на наркотични вещества. Наградата е на групата „Помпиду“ на Съвета на Европа за сътрудничество в борбата срещу злоупотребата и незаконния трафик на наркотици, а инициативата е отличена заедно с още два проекта от Гърция и Турция измежду 18 кандидатури.

През тези десет години, през които се реализира инициатива, се роди още нещо – безценно, неизмеримо и затрогващо. Роди се обич, истинска и неподправена обич и грижа на „баба и дядо“ към „внуче“ и на „внуче“, към неговото ново семейство. Тази любов е завинаги и тя топли сърцата и изпълва душите на всички, включили се в приказката „Приеми ме на село“.

„Приеми ме на село” създаде устойчив и адекватен на местните условия модел за запазване и оживяване на  културно наследство, основан на доброволно участие и партньорство между поколенията.

Инициативата може да бъде и пример за добра практика по отношение на доброволчеството сред младите хора, като неизползван ресурс за изучаване и опазване на местното културно наследство.

Община Габрово вярва, че инициативата „Приеми ме на село“ е едно от възможните решения на съвременните проблеми, свързани с бездуховността, с отдалечаването на младите от земята, от нашето културно богатство – фолклор, традиции, обичаи и всички онези неща, които ни карат да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ.

Затова продължаваме… и се надяваме, че все повече деца, младежи и възрастни хора ще припознаят нашата идея и ще станат част от „Приеми ме на село“, за да можем заедно да съхраним БЪЛГАРСКОТО и БЪЛГАРЩИНАТА.