«ПРИЕМИ МЕ НА СЕЛО»

 

“Българските села са богатство –  богатство от знания, но и богатство на духа. В тях се съхраняват обичаите, традициите и ценностите на нашия народ. Но селата от ден на ден се обезлюдяват все повече и биват заличавани от картата на страната. Младите хора постепенно се отдалечават от своите корени и губят връзка със селото и природата. Наблюдава се тенденция на отдалечаване от традициите и обичаите, които нашият народ има. Селата се превръщат в модерна екзотика, в която постепенно се губи автентичният дух, а традициите и обичаите на нашите баби и дядовци ще останат описани само в учебниците или ще продължат да съществуват в някакъв  нов „модерен вариант”. А това, казано в духа на фейсбук, „вече не ми харесва”.

Виж още

Това е част от есето на 23-годишната габровка Вероника Йосифова – автор на идеята за създаване на мрежа от приемни села в България. С тази своя концепция авторката участва в национален конкурс „Моите идеи за България” през 2012 г.и печели втора награда.

Основната идея на нейното есе е свързана с българските села – села, в които възрастни хора приемат младежи от града, с цел съхраняване на българщината и предаване на българските традиции, обичаи и ценности.

 

От какво е провокирана тази идея?

 

На първо място, от проблема с обезлюдяването на селата в страната. От година на година жителите им намаляват и много малки населени места биват заличавани от картата на България. Една от последните статистики сочи, че за пръв път от много години насам броят на населението в селските райони е паднал под два милиона души. За Габровска област проблемът стои с особено сериозна сила, тъй като според данните две трети от обезлюдените райони в България са именно в нашия балкански регион. Селата в община Габрово са с малко жители, предимно възрастни хора и без функциониращи училища. Деца и млади хора почти няма. Голяма част от тях са заминали в чужбина и рядко се връщат на село. Селата опустяват, а заедно с тях постепенно ще се забрави и заличи богатото културно наследство, запазено в най-автентичния си вид именно там. И сега имаме последния шанс младите хора да се докоснат до тази култура, да я опознаят и съхранят за поколенията.

Виж още

На следващо място, тревожен е факта, че през последните години се променя и моделът на традиционното българско семейство, чиято функция е да изгражда ценности и формира нагласи и модели на поведение. Все повече деца се отглеждат в непълни семейства. Според специалисти, това е фактор за увеличаващия се брой деца и младежи с рисково поведение. Много от подрастващите не само не развиват своя творчески и духовен потенциал, но и рискуват да бъдат все по-изолирани от своите връстници, обезличавайки себе си и обезценявайки настоящето и бъдещето си. Младите хора се отдалечават от корените си, от българските ценности, традиции и обичаи.

 

През 2013 г. идеята на Вероника е припозната, методически разработена, финансирана и реализирана от Община Габрово в село Новаковци. Разработен бе модел на приемно село в България, в което млади хора /„внучета назаем”/ имат възможността да живеят при баби и дядовци „под наем” и да се включат активно в селския живот.

Големият интерес към „Приеми ме на село“ и успешното реализиране на пилотния модел, превърна тази инициатива в ежегодна лятна програма на Община Габрово, даваща възможност на деца и младежи от цялата страна да станат участници, като „внучета назаем“.

Ценни партньори на Община Габрово в тази инициатива са читалищата в Приемните села. Именно читалищата са утвърдени територии на българската духовност, традиция, фолклор, обичаи и култура. Те са онези средища, които пазят буден българския дух и които съхраняват българските традиции. Съставите и формациите към читалищата учат „внучетата назаем“ на български народни песни, хора, обичаи и традиции и по този начин предават на поколенията и популяризират българското културно наследство. Това е и основната цел на „Приеми ме на село“ – съхраняване и популяризиране на живо културно наследство на нашия народ – традиции, обичаи, фолклор, занаяти и ценности, чрез предаване на знания и опит от възрастното на младото поколение, в автентична за българската култура среда.


 

Какво включва инициативата „Приеми ме на село“?

 

 • „Приеми ме на село“ за младежи на възраст 15-29 г.

Участниците могат да бъдат от цялата страна, както и от български общности в чужбина. Те трябва да имат интереси, свързани с живота на село – земеделие, животновъдство, да се интересуват от традициите и обичаите, които се съхраняват в българското село, да имат желание да помагат в домакинствата на своите „приемни баба и дядо”, да се включат активно в целия живот на селото и да помагат не само на своите „баби и дядовци”, а и на всички възрастни жители на селото, които имат нужда от подкрепа. Младежите се ангажират със записване на традиционни готварски рецепти, традиции, обичаи на селото и документират всичко, което са научили, видели и преживяли.

Всички кандидати за участие, подават Заявления, в които описват и мотивите си за включване в инициативата; приемат и подписват Декларация за информирано съгласие и Етичен кодекс.

Участието на младежите е в рамките на 7 дни. Престоят в селата е безплатен, но лично се поемат само разходите за пътуването до Габрово и обратно – за участници извън Габрово.

Виж още

 

 • „Приеми ме на село“ – Джуниър за деца на възраст 9-14 г.

Участниците могат да бъдат от цялата страна, както и от български общности в чужбина.

Заявленията за участие се подават от името на родителите. Родителите и децата приемат и подписват Декларация за информирано съгласие и Етичен кодекс.

Престоят на децата в „Приеми ме на село“ – Джуниър е в рамките на 7 дни, като се заплаща такса за участие към читалищата в селата, където те са настанени.

Родителите се ангажират и с транспорта на децата до Габрово и обратно.

 

 • Дневен лагер „Приеми ме на село“ за деца на възраст 9-14 г. от Габрово

Участници в Дневния лагер могат да бъдат само деца от Габрово.

Заявленията за участие се подават от името на родителите. Родителите и децата приемат и подписват Декларация за информирано съгласие и Етичен кодекс.

Децата прекарват на село от 8.30 до 17.00 ч., като им е осигурен транспорт.

Участниците в Дневния лагер заплащат такса към читалищата в селата, където се организира инициативата.

 

Община Габрово поема следните разходи, свързани с реализирането на «Приеми ме на село»:

 • Застраховки на всички участници;
 • Транспорт от Габрово до селата и обратно;
 • Ръководител на групите и медицинско лице /ако в групите има непълнолетни лица/;
 • Тениски с надпис „внуче назаем”, „баба под наем“ и „дядо под наем“ за всички участници в инициативата;
 • Хранителни продукти. Храната за участниците се приготвя в домашни условия, от баби «под наем», с помощта на децата и младежите.

 

Възрастните хора, участващи в „Приеми ме на село“ приемат в своите къщи един или повече младежи, според възможностите си за настаняване. Бабите и дядовци „под наем“ се ангажират с осигуряването на място за спане и с приготвянето на храната на своите „внучета назаем” в рамките на 7 дни. Същевременно, те трябва да им покажат и да ги включат активно в своите ежедневните дейности – гледане на животни, приготвяне на зимнина, работа в градината или на полето, готвене и други.

Подробности относно условията за участие в „Приеми ме на село“ може да намерите тук.

 

Дейностите, които се реализират в рамките на „Приеми ме на село“ са в няколко основни направления:

Кулинарно наследство:

 • Приготвяне на традиционни домашни специалитети и запознаване с целия цикъл дейности, свързани с определеното ястие;
 • Приготвянето на обредни хлябове;
 • Записване на автентични народни рецепти;

Фолклорни традиции

 • Изучаване на народни песни и хора;
 • Изучаване и възстановка на местни обичаи и традиции;
 • Работа на терен – изследване, проучване и документиране на интересни факти, свързани с местния бит, традиции и обичаи.

Традиционни занаяти  – Изучаване на традиционни занаяти – плетачество, предачество, тъкачество, плетене на кошници, изработване на сувенири от природни материали, ковачество и др.

Селски бит – запознаване и усвояване на традиционните домашни дейности, запазени и до днес в селския бит – косене на трева, прекопаване на лозе, бране на царевицата, вадене на картофи, водене на добитъка на паша, доене на животни, носене на вода с менци, цепене на дърва за огрев, приготвяне на зимнина, приготвяне на домашно сирене, биене на домашно масло и пр.

След четири издания на „Приеми ме на село“ над 200 деца и младежи от цялата страна имаха възможността да станат „внучета назаем“. За голяма част от тях това бе първи досег със селото и традиционния селски бит. В автентична селска среда те учиха, работиха, танцуваха, пяха и документираха живото културно наследство на своя народ. Заедно със своите баби и дядовци „под наем“ те придадоха нов смисъл на идеята за приемствеността между поколенията и придобиха нова чувствителност към темата „толерантност в общуването с представители на по-възрастното поколение”.  „Приеми ме на село“ е програма, стимулираща междупоколенческия диалог и отговаряща на нуждите и потребностите на възрастните хора в малките населени места. Тук те са активни участници, имащи възможността да общуват и обменят знания с младите хора, да предават своите умения и опит и да бъдат оценени като незаменим фактор за оживяване, съхраняване и предаване на българското културно наследство. Чрез реализирането на различни съвместни дейности с баби и дядовци „под наем“, младите хора придобиха знания и умения, свързани с фолклора, народните занаяти, традиционния бит и култура на българския народ.

През тези четири години, през които се реализира инициатива, се роди още нещо – безценно, неизмеримо и затрогващо. Роди се обич, истинска и неподправена обич и грижа на „баба и дядо“ към „внуче“ и на „внуче“, към неговото ново семейство. Тази любов е завинаги и тя топли сърцата и изпълва душите на всички, включили се в приказката „Приеми ме на село“.

„Приеми ме на село” създаде устойчив и адекватен на местните условия модел за запазване и оживяване на  културно наследство, основан на доброволно участие и партньорство между поколенията.

Инициативата може да бъде и пример за добра практика по отношение на доброволчеството сред младите хора, като неизползван ресурс за изучаване и опазване на местното културно наследство.

Община Габрово вярва, че инициативата „Приеми ме на село“ е едно от възможните решения на съвременните проблеми, свързани с бездуховността, с отдалечаването на младите от земята, от нашето културно богатство – фолклор, традиции, обичаи и всички онези неща, които ни карат да се гордеем, че сме БЪЛГАРИ.

Затова продължаваме… и се надяваме, че все повече деца, младежи и възрастни хора ще припознаят нашата идея и ще станат част от „Приеми ме на село“, за да можем заедно да съхраним БЪЛГАРСКОТО и БЪЛГАРЩИНАТА.